HISTORY   |   CONTACT US
CONTACT US
สาขา : หน้าศาลาว่าการ กทม.
เปิดบริการทุกวัน : 14.00 น. - 23.00 น.
ที่อยู่ : 160/1-3 ถ.ดินสอ ต.เสาชิงช้า อ.พระนคร 10200
โทร. : 02-224-1147, 02-224-1989
 
สาขา : อิสรภาพ
เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นปิดทุกวันอังคาร) : 12.00 น.-21.00 น.
ที่อยู่ : 2/9 ถ.อิสรภาพ ในเขตกองทัพเรือวังนันทอุทยาน
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 17000
โทร. : 02-061-1360
สาขา : มาบุญครอง ชั้น 2
เปิดบริการทุกวัน : 11.30 น.-21.00 น.
ที่อยู่ : อยู่ฝั่งโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. : 02-048-4898
สาขา : เชียงใหม่
เปิดบริการทุกวัน : 15.00 น.-23.00 น.
ที่อยู่ : 45/21 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เชียงใหม่จ.เชียงใหม่ 50200 (อยู่ถนนนิมมานเหมินทร์ระหว่างซ.7และซ.9)
โทร. : 0-5321-4410 ,081-531-7727
       
 
 
 
© 2013 Mont Nomsod. All Rights Reserved.
Design by Rabbitcon@gmail.com