HISTORY   |   CONTACT US
LOCATION
สาขา หน้าศาลาว่าการ กทม.
เปิดบริการทุกวัน : 14.00 น. - 23.00 น.
ที่อยู่ : 160/1-3 ถ.ดินสอ ต.เสาชิงช้า
     อ.พระนคร 10200
โทร. : 02-224-1147 , 02-224-1989

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
สาขา อิสรภาพ
เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นปิดทุกวันอังคาร): 12.00 น.-21.00 น.
ที่อยู่ : 2/9 ถ.อิสรภาพ ในเขตกองทัพเรือ
วังนันทอุทยานแขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม. 17000
โทร. : 02-061-1360

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 
 
 
สาขา มาบุญครอง ชั้น 2
เปิดบริการทุกวัน : 11.30 น.-21.00 น.
ที่อยู่ : อยู่ฝั่งโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. : 02-048-4898

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
 
สาขา เชียงใหม่
เปิดบริการทุกวัน : 15.00 น.-23.00 น.
ที่อยู่ : 45/21 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เชียงใหม่จ.เชียงใหม่ 50200 (อยู่ถนนนิมมานเหมินทร์ระหว่างซ.7และซ.9)
โทร. : 0-5321-4410 , 081-531-7727

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
 
 
© 2013 Mont Nomsod. All Rights Reserved.
Design by Rabbitcon@gmail.com